Uprawnienia i certyfikaty

Uprawnienia

TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO


Firma posiada uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-W/M/N-109/13 z 22.11.2013 do modernizacji i naprawy:

 • zbiorników cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych kl. 3,     4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu   niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR oznakowanych   znakiem Pi zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,
 • zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczanych jako   niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla   których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a   nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,
 • cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych   napełnianych podciśnieniowo wg ADR,
 • do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania   i opróżniania zbiorników transportowych NO,
 • do wytwarzania, modernizacji i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem  DPPL  wg ADR;
 • do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.

WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO


Firma posiada uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego do wykonywania napraw i modernizacji zbiorników transportowych (cystern) eksploatowanych w SZRP.

Certyfikaty

Wdrożony przez nas system jakości, potwierdzony certyfikatem ISO 9001, jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych przez nas usług w zakresie:

 • handel hurtowy materiałami kanalizacyjnymi
 • usługi spawania i cięcia
 • naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych
 • wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych NO
 • wytwarzanie, naprawa i modernizacja dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wg ADR
 • badania, naprawa i modernizacja urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych RB