Kontakt

Zakład naprawy cystern

Antoni Hadaś - współwłaściciel
tel. 602 596 273

Dariusz Mrowiński - szef kontroli jakości
tel. 668 018 697

Marcin Hadaś - kierownik do spraw produkcji i zaopatrzenia
tel. 608 034 626

biuro@hadas.com.pl
firma@hadas.com.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Michał Sokół
Sebastian Ratuszny

Dariusz Mrowiński

tel. 698 722 390

oskp@hadas.com.pl

Czyszczenie kanalizacji

Marcin Hadaś

tel. 608 034 626