Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie ,udrażnianie oraz płukanie odbywa się samochodem typu WUKO SCK-4 wyposażonym w pompę URACA i odpowiednie dysze ciśnieniowe. Czyścimy studzienki, wpusty uliczne, przykanaliki, przepompowanie ścieków, kompleksowo całą sieć.


Usługi:

Czyszczenie, udrażnianie, przepychanie metodą ciśnieniową:

  • ciągów kanalizacyjnych
  • studzienek
  • osadników
  • wpustów ulicznych
  • przykanalików


Płukanie ciągów kanalizacyjnych:

  • przed inspekcja TV


Wycinanie korzeni i przerostów w ciągach kanalizacyjnych, sanitarnych i deszczowych